Bestel

FAQ

CallMeNow

Hoe werkt CallMeNow eigenlijk?

U hebt een bedrijf met een website en u heeft CallMeNow op uw website beschikbaar gesteld. U wilt dat bezoekers door uw bedrijf worden gebeld zodra ze hun nummer invullen en op de "Bel me nu!" knop klikken. Maar, wie belt nu wie?

CallMeNow belt eerst u, oftewel het bedrijf. Zodra het bedrijf heeft aangenomen belt CallMeNow het op de site ingevulde nummer. Het bedrijf herkent dat het een gesprek van CallMeNow betreft zodat de sitebezoeker op juiste wijze kan worden begroet.
Zodra de bezoeker van uw site de telefoon aanneemt worden uw bedrijf en bezoeker met elkaar verbonden.
Dit levert vaak een verbaasde reactie op van de bezoeker. Vooral voor personen die CallMeNow nog niet kennen gaat het vaak sneller dan verwacht. Ze vergeten meestal zelfs hun naam te zeggen. Zie vraag: Wat kan ik het beste zeggen tegen iemand die via CallMeNow belt?

Opmerking: Alle CallMeNow diensten werken op deze manier.

Hoe herken ik een CallMeNow gesprek?

Ten eerste: Het in het display van de telefoontoestellen weergegeven nummer is het nummer van het bedrijf. Alsof het bedrijf zichzelf belt.
Ten tweede: Na aannemen hoort men een telefoon overgaan, alsof men zelf een nummer draaide. CallMeNow belt dan de bezoeker.

Wat kan ik het beste zeggen tegen iemand die via CallMeNow belt?

Iemand die van CallMeNow gebruik maakt wordt door uw bedrijf gebeld. De telefoon van deze persoon gaat over en hij neemt aan. In de praktijk blijkt dat personen die een CallMeNow gesprek aannemen vergeten te groeten. Ze nemen aan dat het bedrijf weet dat zij gebruik gemaakt hebben van CallMeNow (en dat is ook zo).
De persoon die namens het bedrijf de gesprekken aanneemt kan hierop anticiperen door direct iets te zeggen als: “Goedendag, u spreekt met <bedrijfsnaam>. Bedankt voor het gebruiken van CallMeNow. Hoe kan ik u van dienst zijn?”

Hoe kan ik CallMeNow aanpassen? (Hoe werkt de API?)

CallMeNow kan volledig in uw site opgaan. U kunt de verschijning van nagenoeg alle onderdelen van CallMeNow zelf maken of aanpassen.

Voor eenvoudige aanpassingen, bijvoorbeeld kleuren, is het voldoende wat CSS elementen toe te voegen aan uw stylesheets. Wij sturen u graag een PDF met een nauwkeurige specificatie van de elementen die wij gebruiken.

Wilt u een stap verder gaan en alle onderdelen van CallMeNow zelf vormgeven dan is onze API voor u. Deze GRATIS faciliteit kunt u gebruiken om CallMeNow volledig in uw eigen webomgeving te integreren. Deze op JavaScript gebaseerde API werkt volgens een specificatie die wij u graag toezenden.

Stuur voor het ontvangen van deze specificaties een mail naar callmenow@solition.nl.

Kan ik CallMeNow gebruiken in DNN?

Het is mogelijk om de CallMeNow button op te nemen binnen een website die gebaseerd is op het DotNetNuke framework. Plaats de code die u na het aanmaken van een CallMeNow button, via email ontvangt in een HTML/text module en publiceer deze op uw website.

CallMeLater

Wat is CallMeLater?

Niet iedere bezoeker van uw website is direct in de gelegenheid om contact te zoeken met u / uw bedrijf. Wanneer de bezoeker uw website verlaat, is de kans dat hij/zij op een later moment alsnog contact zoekt klein.

Voor deze situatie is CallMeLater ontwikkeld. Met CallMeLater geeft u uw website bezoeker de mogelijkheid om een belafspraak in te plannen met uw bedrijf, op de dag en het tijdstip waarop het hem / haar uitkomt!

U heeft hier geen omkijken naar! Zo gauw de afspraak gemaakt is of gewijzigd wordt, krijgt u als notificatie een email met het afgesproken belmoment.
De verbinding wordt net als bij CallMeNow op het opgegeven tijdstip tot stand gebracht.

Hoe krijg ik CallMeLater op mijn website?

Na de registratie van een CallMeNow ontvangt u 2 scripts. Beide scripts kunt u op uw website plaatsen.
Het eerste script is voor het tonen van de CallMeNow op uw website.
De tweede script zorgt voor een link op uw website. Website bezoekers die hierop klikken zien een popup met daarop:

 • Een welkomsttekst die u zelf kunt instellen
 • Een vakje om het telefoonnummer in te voeren
 • Een vakje om de datum aan te geven, waarop de bezoeker contact wil.
  Er wordt een beperkte set van data in de toekomst aangeboden.
 • Een vakje om het tijdstip aan te geven, waarop de bezoeker contact wil.
  Dit tijdstip ligt altijd binnen de door u opgegeven openingstijden van de CallMeNow.
 • Een zogenaamde Captcha ingevuld worden om te voorkomen dat belafspraken automatisch aangemaakt worden. Een voorbeeld van een Captcha is:
  De bezoeker dient de tekens die in de Captcha staan over te nemen in een vakje. In dit geval is dat DY4LF.

 

Hoe werkt CallMeLater?

Van elke belafspraak via de CallMeLater met bedrijf wordt gemaakt, krijgt u bericht via email.
In de email staan de belangrijkste gegevens van de belafspraak.
Wilt u de belafspraak niet door laten gaan? Dan kunt u inloggen op uw eigen afgeschermde CallMeNow instellingen pagina. Daar heeft u de mogelijkheid om alle geplande CallMeLater afspraken in te zien en eventueel te verwijderen.

CallMeLater controleert periodiek of er een belafspraak uitgevoerd moet worden. Als dat het geval is veloopt de procedure identiek als een telefoontje via de CallMeNow:

CallMeLater belt eerst u, oftewel het bedrijf. Zodra het bedrijf heeft aangenomen belt CallMeLater het nummer van de belafspraak. Op basis van de email weet het bedrijf dat het een gesprek van CallMeLater betreft zodat de sitebezoeker op juiste wijze kan worden begroet.
Zodra de bezoeker van uw site de telefoon aanneemt worden uw bedrijf en bezoeker met elkaar verbonden.

Ondanks dat dit telefoontje is ingepland, moet u rekening houden met een verbaasde reactie van de bezoeker. Vooral voor personen die CallMeNow / CallMeLater nog niet kennen gaat het vaak sneller dan verwacht. Ze vergeten meestal zelfs hun naam te zeggen. Zie vraag: Wat kan ik het beste zeggen tegen iemand die via CallMeNow belt?

Facturen

Hoe verloopt de facturatie?

Wij factureren de abonnementskosten per maand vooruit. De verkeerskosten factureren we achteraf. Facturen worden als PDF bestand gemaild en na een aantal dagen wordt de rekening geïncasseerd.

Voorbeeld: Stel dat een bedrijf CallMeNow bestelt en activeert op 20 april.
Wij sturen dan op 21 april een nota met daarop de aansluitkosten en de abonnementskosten voor april naar rato (10 dagen van de 30 = 1/3 van de abonnementskosten).
Op 1 mei sturen we een nota met daarop het abonnement voor mei en de verkeerskosten tot en met april.
Op 1 juni sturen we een nota met daarop het abonnement voor juni en de verkeerskosten tot en met mei. Dit gaat zo door.

Stel dat het bedrijf op 14 oktober CallMeNow opzegt (we verwachten niet dat dit voorkomt, maar de functionaliteit is bechikbaar). Op 15 oktober komt dan de nota met de verkeerskosten tot en met 14 oktober. Dat is de laatste nota.

Wat is de rubriek 'Overig' op mijn factuur?

Op uw factuur ziet u o.a. een post 'overig'. In deze categorie vallen:

 • niet opgenomen gesprekken
 • het bellen naar niet bestaande nummers
Omdat in de bovenstaande gevallen er wel een verbinding tot stand wordt gebracht tussen de telefooncentrale van CallMeNow en uw bedrijf, zijn hier kosten aan verbonden.

 

Contract

Hoe kan ik CallMeNow opzeggen?

Wij vinden dat CallMeNow gemakkelijk moet zijn. Voor de bezoeker van de site waarop CallMeNow wordt aangeboden, maar ook voor u. Mocht u besluiten CallMeNow niet langer te willen gebruiken, dan logt u simpelweg in op uw persoonlijke online beheeromgeving en 'delete' uw CallMeNow.

Dat is voldoende. Er is geen brief nodig. Er volgt nog een factuur voor de verkeerskosten tot op het moment van opzeggen.