Bestel

Tarieven

Prijslijst per 1 mei 2009 - Vaste prijzen (exclusief BTW)

CallMeNow van Solition kent een aansluittatief. Dit wordt bij het aangaan van de overeenkomst voor een specifieke CallMeNow button eenmalig berekend. U ontvangt hiervoor een nota. Daarnaast ontvangt u maandelijks een nota waarop het abonnementstarief berekend wordt. Op deze nota staan ook de gesprekskosten.
De tarieven gelden voor de totale suite, dus voor 20 euro in de maand heeft u CallMeNow, CallMeLater, Direct mail optie, etcetera...

  TARIEF
Aansluittarief (eenmalig) € 50,00
Abonnement (per maand) € 20,00

 

Prijslijst per 1 mei 2009 - Gesprekstarieven (exclusief BTW)

In bijgaande tabel vindt u de CallMeNow tarieven. Weergegeven gesprekstarieven zijn per minuut, starttarieven zijn per gesprek. Het doorverbinden van uw medewerker met de gebruiker van uw CallMeNow dienst wordt eenmaal per compleet 'CallMeNow gesprek' berekend.
 

CATEGORIE NAAR VAST NAAR MOBIEL
PIEK (gesprekstarief) € 0,09 € 0,22
DAL (gesprekstarief) € 0,08 € 0,22
PIEK (starttarief) € 0,04 € 0,04
DAL (starttarief) € 0,04 € 0,04
CallMeNow (per CallMeNow gesprek) € 0,10 € 0,10

 

Tarieven